Go STEM sajam

srijeda (15. rujna 2021.) od 10 do 17 sati (FERIT Osijek, Kneza Trpimira 2B)


PRIJAVI SE!

Go STEM sajam je aktivnost projekta ELPROS RCK u kojemu je FERIT Osijek jedan od partnera u projektu. EU projekt ELPROS RCK (referentna oznaka UP03.3.1.04.0015.) sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda prijavljenog u okviru poziva 'Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računarstvo, poljoprivreda i zdravstvo' .

R-1. Testiranje matematičke inteligencije


Ukupno slobodnih mjesta: 26
Termini radionica:
11:00-12:00
15:00-16:00

Broj polaznika po terminu radionice: 25

Voditelj: Tomislav Rudec, prostorija T2-14

Za koje učenike je namjenjena radionica: Učenici  3. i 4. razr. srednje škole

Po novijim teorijama inteligencije postoji više različitih nepovezanih vrsta inteligencije. Za STEM područje, a pogotovo za matematiku, logiku ili programiranje važna je matematičko logička inteligencija. Dođite na radionicu i naučite nešto o vrstama inteligencije te provjerite koliko ste dobri u matematičkoj-logici.


R-2. Tech English – do you get IT?


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
14:00-15:30

Broj polaznika po terminu radionice: 20

Voditelji: D. Božić Lenard, L. Gusić, prostorija T0-30

Za koje učenike je namjenjena radionica:  7. i 8. osn. škole 1. i 2. razr. srednje škole

Stereotipno, učenici koji imaju više afiniteta prema prirodnim predmetima pridaju manje pažnje društvenim i humanističkim predmetima poput engleskog jezika. Ako ste se pronašli u opisu, welcome! Primjenom različitih online i offline zanimljivih aktivnosti i netradicionalnoga pristupa nastavi stranoga jezika pokazat ćemo da nastava ne mora biti suhoparna i nerazumljiva, a možda i inspirirati na buduće stručne IT/ENG projekte. 


R-3. Provjera kreme za sunčanje


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
11:00-12:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

Voditelj: D. Jukić, prostorija: T0-33

Za koje učenike je namjenjena radionica: Učenici osnovnih i srednjih škola (svi razredi)

Ponesi svoje sunčane naočale ili kremu za sunčanje i provjeri koliko te doista štiti od "opasnih" Sunčevih zraka. Na radionici također ustanovi što je SPF i kolika je to razlika između SPF 5, 15, 30 i 50.


R-4. Tko mjeri taj i griješi


Ukupno slobodnih mjesta: 1
Termini radionica:
13:00-14:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

Voditelj: D. Bošnjaković, prostorija T0-33

Za koje učenike je namjenjena radionica: Učenici srednjih škola (svi razredi)

Učenici će kroz interaktivni oblik nastave aktivno sudjelovati u učenju i primjenjivanju matematičkih znanja i vještina u eksperimentalnom radu iz fizike. Na radionici će polaznici provesti eksperimentalno mjerenje, kako bi stekli iskustvo u eksperimentalnom radu, te napraviti interpretacija rezultata mjerenja i usporedba s teorijskim rezultatima. Cilj radionice je pokazati polaznicima da ne postoji savršeno točno i precizno mjerenje neke fizikalne veličine i zbog čega je to tako.


R-5. Boje svjetlosti


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
15:00-16:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

Voditelj: Ž. Mioković, prostorija T0-33

Za koje učenike je namjenjena radionica: Učenici  3. i 4. razr. srednje škole

Svjetlost koju zrače različiti izvori svjetlosti gotovo uvijek je „lijepa za oko“, a osobito ako je obojena. Na radionici će biti, kroz nekoliko eksperimenata spektralne analize, prezentirano kako dobiti svjetlost u bojama i koje informacije, na temelju boje svjetlosti, možemo dobiti o izvoru svjetlosti i materiji kroz koju je svjetlost putovala.V


R-6. Fotonaponski otočni i umreženi sustavi


Ukupno slobodnih mjesta: 4
Termini radionica:
10:00-11:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

Voditelji: M. Žnidarec, M. Primorac, prostorija T3-21

Za koje učenike je namjenjena radionica: Učenici srednjih škola (svi razredi)

Na radionici se obrađuje princip rada i primjena fotonaponske pretvorbe energije sunčevog zračenja u električnu energiju te njena integracija u eksperimentalne postave otočnih i umreženih sustava s pohranom energije za napajanje potrošača.


Više informacija o vježbi (PDF)...

R-7. Osnove prijenosa električne energije


Ukupno slobodnih mjesta: 3
Termini radionica:
12:00-13:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelj :  R. Kljaić, P. Marić  , prostorija: T3-21

Za koje učenike je namjenjena: Učenici srednjih škola (svi razredi)

Elektroenergetski sustav je najrasprostranjeniji tehnički sustav čija je temeljna zadaća osigurati kvalitetnu i pouzdanu opskrbu električnom energijom. Električna energija se proizvodi u elektranama te se prijenosnim i distribucijskim vodovima prenosi do krajnjih potrošača kojima postaje nezamjenjiva u svakodnevnom životu. U ovoj vježbi će biti objašnjeni osnovni pojmovi vezani uz osnove prijenosa električne energije te će se na simulatoru elektroenergetskog sustava pokazati strojevi i uređaji koji se koriste za napajanje potrošača.


R-8. Pametne instalacije u kućanstvu


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
10:00-11:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

Voditelji: N. Mišljenović

Za koje učenike je namjenjena radionica : 8. osn. škole ; svi razr. srednje škole

Mjesto održavanja radionice :T1-27

Prezentirati mogućnosti i način rada naprednih sabirničkih KNX instalacija. Postupak puštanja u rad pomoću programskog paketa ETS. U programu potrebno je kreirati projekt, dodati željene uređaje te ih programirati prema zahtjevima naručitelja. Nakon programiranja potrebno je testirati funkcionalnost instalacije.


R-9. Kirchhoffovi zakoni u električnim mrežama


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
11:30-13:00

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: D. Vulin, M. Srnović

Za koje učenike je namjenjena radionica: 8. razr. osn. škole ; svi razredi srednje škole

laboratorij/predavaonica:. T1-25

Mjerenje napona i struja u istosmjernom i izmjeničnom strujnom krugu s pomoću univerzalnih mjernih instrumenata. Određivanje napona na elementima i struja u granama mreže primjenom Kirchhoffovih zakona.


R-10. Koncept fotonaponskog sustava i sustava gorivih ćelija


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
12:30-14:00

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: J. Bilandžić, A. Brandis

Za koje učenike je namjenjena radionica: 8. osn. škole  ; svi razr. srednje škole

 Laboratorij/predavaonica: T0-24

Na radionici će biti prikazan koncept proizvodnje električne energije iz alternativnih izvora energije Sunca i vodika preko skaliranih modela fotonaponskog sustava i sustava gorivih ćelija.


R-11. Koncept pogona hibridnih električnih vozila


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
14:00-15:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: A. Brandis

Za koje učenike je namjenjena radionica: svi razr. srednje škole

Laboratorij/predavaonica: T0-24

Na praktični način preko skaliranog sustava modela energetskog pretvarača i motora bit će prikazan koncept pogona hibridnih električnih vozila.


R-12. Izrada male meteorološke postaje


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
12:00-15:15

Broj polaznika po terminu radionice: 9

voditelji: L. Filipović

za koje učenike je namjenjena7. i 8. osn. škole ; svi razr. srednje škole

Laboratorij/predavaonica: T3-28

Učenici će se upoznati s Arduino razvojnim okruženjem i pomoću njega izraditi malu meteorološku postaju koja će biti sposobna mjeriti temperaturu, količinu vlage u zraku te prisutnost padalina. Uz navedeno, upoznati će i neke osnovne elektroničke komponente kao i pojedinu opremu koja se koristi u elektronici.


R-13. Izrada prekidača na pljesak


Ukupno slobodnih mjesta: 1
Termini radionica:
10:00-11:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: J. Vlaović

za koje učenike je namjenjena: 7. i 8. osn. škole ; svi razr. srednje škole

Nakon uvoda u principe rada elektroničkih komponenti i mjernih uređaja (multimetar, osciloskop) učenici će mjeriti struju i napon, te otpor otpornika. Na temelju uputa za čitanje električnih shema i lemljenje, samostalno će
izraditi električni sklop "Prekidač na pljesak". Pomoću multimetra i osciloskopa podesit će pojačanje i frekvencijsko područja rada sklopa.


R-14. Boje u računarstvu


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
10:00-11:30

Broj polaznika po terminu radionice: 15

voditelji: M. Koehler

Za koje učenike je namjenjena: Učenici osnovnih i srednjih škola (svi razredi)

 Laboratoriji/predvaonice: T3-27

Nešto više od 16.7 milijuna boja na zaslonu računala i mobitela nisu ništa drugo nego kombinacija crvene, zelene i plave boje. Na ovoj radionici objasniti će se svi sustavi boja se koriste u industriji, a posebno će se proučiti prikaz boja u računarstvu. Kroz primjere svaki će pristupnik sam napraviti svoj paletu boja.


R-15. Osnove 3D modeliranja


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
12:30-14:00

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: Č. Livada

za koje učenike je namjenjena7. i 8. razr. osn. škola ; učenici srednjih škola (svi razredi)

Laboratoriji/predavaonice: T3-27

Na ovoj radionici objasnit će se proces 3D modeliranja nekog objekta i stvaranje konačne slike. Kroz vježbe će se pokriti sljedeća područja: modeliranje 3D objekta uređivanjem mreže (mesh), dodavanje boja i materijala dijelovima objekta, renderiranje i spremanje konačne slike.


R-16. MicroBit džepno računalo


Ukupno slobodnih mjesta: 6
Termini radionica:
12:30-14:00

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: I. Aleksi

za koje učenike je namjenjenaUčenici osnovnih i srednjih škola (svi razredi)

Laboratoriji/predavaonice: T1-21

Na radionici s Mikrobit računalima provode se sljedeći zadaci: paljenja/gašenja polja 5x5 svjetlećih LE dioda za izradu emotikona, izrada bacaće kocke za društvene igre, primjena Bluetooth komunikacije za izradu grupne igre najbrži prst. Programiranje je pojednostavljeno te se obavlja povezivanjem blokovskih dijagrama. Radionica je namijenjena svim uzrastima od osnovne škole na dalje.


R-17. IN2 Arduino radionica


Ukupno slobodnih mjesta: 1
Termini radionica:
14:30-16:00

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: I. Kovačević

za koje učenike je namjenjena:  Učenici osnovnih i srednjih škola (svi razredi)

 Laboratoriji/predavaonice : T1-21

IN2 Arduino radionica obrađuje temu automatizacije koristeći se mikroupravljačima, jedno od najzanimljivijih dijelova STEM područja. Na radionici se koristi Arduino razvojna maketa koja je  najpopularnija maketa za razvoj mikroupravljača sa širokom primjenom u stvarnome životu, Cilj radionice je povezati razne module u jednu cjelinu te na temelju informacija dobivenih iz okoline putem senzora upravljati okolinom pomoću aktuatora.


R-18. Moja internet stranica


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
11:00-12:00

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: I. Lukić

za koje učenike je namjenjena: Učenici srednjih škola (svi razredi)

Laboratoriji/predavaonice: T1-21

Polaznici će naučiti izradu jednostavne web stranice koristeći Wordpress. Naučiti će kako napraviti instalaciju, mijenjati predloške, dodavati nove stranice i objave.


R-19. Obnovljivi izvori energije - iskorištavanje energije vjetra


Ukupno slobodnih mjesta: 0
Termini radionica:
10:00-11:00
14:00-15:00

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: A. Janjić, ELPROS

 za koje učenike je namjenjena: 8. osn. škole ; 1. i 2. razr. srednje škole

Laboratoriji(predavaonice: T2-21

Učenici na pripremljenom modelu vjetroelektrane mjerenjem osnovnih električnih veličina povezuju ovisnost proizvedene električne energije s različitim parametrima (brzina vjetra, kut elisa u odnosu na smjer vjetra, opterećenja itd.). Ovim načinom učenici na praktičnim primjerima upoznaju osobine obnovljivih izvora energije (energija vjetra) te mogućnosti za njihovo iskorištavanje.


R-20. Dizajn i izrada informatičkog sustava te mobilnog uređaja za mjerenje temperature i vlažnosti na udaljenim lokacijama


Ukupno slobodnih mjesta: 6
Termini radionica:
14:00-15:30

Broj polaznika po terminu radionice: 10

voditelji: A. Bašić, M. Božić

za koje učenike je namjenjena: učenici srednjih škola (svi razredi)

laboratorij/ predavaonica: T0-30

U današnjem svijetu okruženi smo bežičnim uređajima s kojima se povezujemo da bi odradili radnju poput promjene boje svijetla LED žarulje ili kako bi dobili određenu informaciju putem Amazon Alexe. Upoznajte se s vještinama i tehnologijama potrebnih za izradu hardwareskog i softwareskog dijela sustava. Stoga dođite i saznajte kako i što je potrebno da se takav sustav napravi.