Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

RIT - Ponovljivost robotskog manipulatora

DODAJ U PRIJAVU ...

Robotski manipulator je s 5 rotacijskih zglobova i hvataljkom. Pomoću navedenog robotskog manipulatora i pripadnog softvera potrebno je realizirati premještanje zadanog predmeta s jedne pozicije na drugu.

Ponovljivost robotskog manipulatora.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Demonstracijski eksperiment

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

80 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola