Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

RIT - ARMBOT - ARM mobilna robotska platforma

DODAJ U PRIJAVU ...

STM32F4 ugradbena računalna platforma generira PPM signale za upravljanje servo motorima. Servo motori ugrađeni su u članke robotske ruke i upravljaju otklonom odgovarajućeg zgloba. Odgovarajućom kombinacijom otklona pojedinih zglobova može se postići željeno pozicioniranje robotske hvataljke u prostoru i omogućiti prostornu manipulaciju objektima u dosegu ruke.

ARMBOT - ARM mobilna robotska platforma.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

15

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola