Mehanika s mehanikom fluida (MF)

MF - Gibanje tijela u realnom fluidu

DODAJ U PRIJAVU ...

Gibanje realnog fluida odstupa od Bernoullijeve jednadžbe zato što ne vrijedi zakon očuvanja mehaničke energije jer, pri protjecanju realnih fluida kroz cijev, djeluju disipativne (nekonzervativne) sile koje dio mehaničke energije pretvaraju u nemehanički oblik. Dispativna sila koja djeluje pri gibanju fluida je sila unutarnjeg trenja između slojeva (laminama) fluida te između stijenki cijevi i fluida. Mjerenjem vremena gibanja kuglice i prijeđeni put kuglice kroz viskozni fluid eksperimentalno se određuje koeficijent viskoznosti fluida.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Gibanje tijela u realnom fluidu.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola