Mehanika s mehanikom fluida (MF)

M - Zakon sačuvanja mehaničke energije pri rotaciji krutog tijela

DODAJ U PRIJAVU ...

Zakon očuvanja energije kaže da je ukupna mehanička energija zatvorenog sustava očuvana. U zatvorenom sustavu energija može prelaziti iz jednog oblika u drugi, a da se pri tom ne može ni stvoriti ni uništiti iz ničega. Mjerenjem kinematičkih fizikalnih veličina pri translaciji tijela i kinematičkih fizikalnih veličina pri rotaciji krutog tijela kada djeluje vanjski moment sile, eksperimentalno se provjerava zakon očuvanja mehaničke energije rotirajućeg sustava.

Zakon sačuvanja mehaničke energije pri rotaciji krutog tijela.pdfPredložak za učenike - Zakon očuvanja mehaničke energije pri rotaciji krutog tijela.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola