RADIONICE temeljnih znanja i vještina (Rtzv)

Temeljna fizikalna i matematička znanja i vještine potrebni za (uspješno) usvajanje inženjerskih znanja i vještina

 

U cilju razvoja inženjerskih kompetencija kod studenata, visokoškolsko inženjersko obrazovanje treba uključivati kako proceduralna znanja, odnosno rješavanje inženjerskih problema proračunima, tako i konceptualna znanja. Inženjer budućnosti trebao biti osposobljen prepoznati i razumjeti tehnički problem te ponuditi dobro obrazložena (fizikalno i matematički) moguća rješenja tog problema. Stoga će se kroz ˝RADIONICE temeljnih znanja i vještina˝ ukazati na temeljna fizikalna i matematička znanja i vještine potrebni za (uspješno) usvajanje inženjerskih znanja i vještina.                                                                                          

Cilj radionica:

Interaktivnim oblicima nastave poticati polaznike na aktivno učenje usmjereno ka sintezi matematičkih znanja i vještina, njihovoj vezi i primjeni u fizici sa ciljem dubljeg razumijevanja temeljnih fizikalnih koncepata i modela. Na ovaj način polaznici se osposobljavaju za snalaženje u fizikalnim sadržajima te ih se motivira i priprema za daljnju nadogradnju znanja iz drugih, osobito inženjerskih područja.

Kroz radionicu će se osigurati polaznicima sinteza i povezivanje osnovnih znanja iz srednjoškolske fizike i matematike sa njihovim primjenom u eksperimentalnom radu. Na taj način bi se osposobili za uspješno praćenje i polaganje sveučilišnih kolegija s prirodoslovnom podlogom kao i drugih stručnih inženjerskih kolegija.

Ciljne skupine:

  • Učenici 3. i 4. razreda gimnazija te strukovnih (tehničkih i tehnoloških) škola
  • Učenici 8. razreda osnovnih škola

Opis radionica:

Na radionicama bi se rješavali zadaci i konceptualna pitanja te analizirali problemski zadaci iz svih područja fizike primjenjujući različite fizikalne metode poučavanja i odgovarajuće matematičke postupke. Korištenjem računalnih simulacija nekih fizikalnih pojava te provođenjem demonstracijskih ili grupnih eksperimenta polaznici bi stekli iskustvo u eksperimentalnom radu, interpretaciji rezultata mjerenja i razlikovanju teorijskih i eksperimentalnih rezultata u fizici. Na radionicama će se polaznicima kroz niz primjera ukazati na nužna matematička znanja i vještine koja se koriste pri rješavanju fizikalnih problema, a uključuju korištenje simbola u jednadžbama i prikazivanje ovisnosti između fizikalnih veličina odgovarajućim matematičkim relacijama; razumijevanje vektorskih prikaza i vektorske algebre; primjenu deskriptivne i analitičke geometrije; primjenu diferencijalnog i integralnog računa te razumijevanje grafičkih prikaza u različitim kontekstima.

Struktura radionica:

Sadržaj svake radionice podijeljen je na tri dijela:

  • Matematički sadržaj radionice
  • Fizikalni sadržaj radionice
  • Eksperimentalni sadržaj radionice

Mali znanstvenici

DODAJ U PRIJAVU ...

Lj. Stantić i D. Radl Ćućić /Malac Genijalac

 

Djeca vrtićke dobi – 2.razred osnovne škole

Mi smo mali znanstvenici i dolazimo iz III. Gimnazije Osijek. Pokazat ćemo vam pokuse iz kemije, biologije, fizike i geografije. Neki od njih pokazat će vam sto su tlak, svijetlost, svojstva vode te ćemo vam otkriti možete li vjerovati svojim osjetilima, zato pozorno pratite.

Ova radionica namijenjena je djeci vrtićke dobi i djeci do 2.razreda osnovne škole. Neki od pokusa su tornado, vulkan, hologram, vijugave zmije, lava lampa i ronilac…

To su samo neka od mnogih prirodnih čuda koje ćete proživjeti s nama.

Radujemo se vašem dolasku.

3.razred osnovne škole – 6.razred osnovne škole

Mi smo mali znanstvenici i dolazimo iz III. Gimnazije Osijek. Pokazat ćemo vam pokuse iz kemije, biologije, fizike i geografije. Neki od njih pokazat će vam sto su tlak, svijetlost, svojstva vode te ćemo vam otkriti možete li vjerovati svojim osjetilima, zato pozorno pratite.

Ova radionica namijenjena je djeci od 3. do 6. razreda osnovne škole. Neki od pokusa su stvaranje vakuuma, ferofluid, pluća, paljenje dima, vulkan, ronilac, magnetni ljigavac...

To su samo neka od mnogih prirodnih čuda koje ćete proživjeti s nama.

Radujemo se vašem dolasku.

7.razred osnovne škole – 2.razred srednje škole

Mi smo mali znanstvenici i dolazimo iz III. Gimnazije Osijek. Na ovoj radionici pokazat ćemo vam neke od mnogih prirodnih čuda oko nas. Pokazat ćemo vam pokuse iz područja kemije, biologije, fizike i geografije. Neki od njih pokazat će vam sto su tlak, svijetlost, svojstva vode te ćemo vam otkriti možete li vjerovati svojim osjetilima, zato pozorno pratite.

Neki od pokusa su izoliranje DNA, limun-baterija, demineralizacija kostiju, slaganje kromosoma, snaga strujanja, varljiva tekućina, rasplesana žica...

To su samo neka od mnogih prirodnih čuda koje ćete proživjeti s nama.

Radujemo se vašem dolasku.

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24